THAY THẾ CỎ NHÂN TẠO CHO CỤM SÂN BÓNG ĐÁ ĐẰNG LÂM, HẢI PHÒNG

Thảm cỏ nhân tạo NC được chủ đầu tư tin tưởng và giao trách nhiệm thay thế mặt cỏ nhân tạo cho tổ hợp sân bóng Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng.

Thảm cỏ nhân tạo NC đã thi công và bàn giao trong tháng 11.2019

0974972013
Liên hệ