CỎ NHÂN TẠO SÂN VƯỜN

Những sản phẩm cỏ nhân tạo đang được NC Việt Nam phân phối.

CỎ SÂN VƯỜN GIÁ RẺ

30.000 VNĐ/m2

 • Chiều cao sợi: 15mm
 • Mật độ/m2:  11,040 mũi/m2
 • Hình dạng sợi: Sợi cụm
 • Lớp đế/ Kiểu dệt: 1 lớp đế

55.000 VNĐ/m2

 • Chiều cao sợi: 20mm
 • Khoảng cách hàng cỏ: 3/8 inch
 • Số mũi khâu/m: 110 mũi
 • Số sợi/cụm: 12 sợi
 • Trọng lượng Dtex: 7.000

75.000 VNĐ/m2

 • Chiều cao sợi: 25mm
 • Khoảng cách hàng cỏ: 3/8 inch
 • Số mũi khâu/m: 110 mũi
 • Số sợi/cụm: 12 sợi
 • Trọng lượng Dtex: 7.000

95.000 VNĐ/m2

 • Chiều cao sợi: 30mm
 • Khoảng cách hàng cỏ: 3/8 inch
 • Số mũi khâu/m: 110 mũi
 • Số sợi/cụm: 12 sợi
 • Trọng lượng Dtex: 7.000

CỎ SÂN VƯỜN CAO CẤP

95.000 VNĐ/m2

 • Chiều cao sợi: 20mm
 • Khoảng cách hàng cỏ: 5/8 inch
 • Số mũi khâu/m: 150 mũi
 • Số sợi/cụm: 12 sợi
 • Trọng lượng Dtex: 8.000

110.000 VNĐ/m2

 • Chiều cao sợi: 25mm
 • Khoảng cách hàng cỏ: 5/8 inch
 • Số mũi khâu/m: 150 mũi
 • Số sợi/cụm: 12 sợi
 • Trọng lượng Dtex: 8.000

125.000 VNĐ/m2

 • Chiều cao sợi: 30mm
 • Khoảng cách hàng cỏ: 5/8 inch
 • Số mũi khâu/m: 150 mũi
 • Số sợi/cụm: 12 sợi
 • Trọng lượng Dtex: 8.000

Liên hệ

 • Cao 30mm
 • Khoảng cách hàng: 3/8 inch có 105 hàng cỏ/m dài
 • Số mũi khâu/1m dài: 160 mũi khâu
 • Số mũi khâu/1m2= 105×160=16,800mũi khâu/m2
 • Trọng lượng Dtex: 10.000

Liên hệ

 • Cao 30mm
 • Khoảng cách hàng: 3/8 inch có 105 hàng cỏ/m dài
 • Số mũi khâu/1m dài: 160 mũi khâu
 • Số mũi khâu/1m2= 105×160=16,800mũi khâu/m2
 • Trọng lượng Dtex: 10.000

Liên hệ

 • Cao 30mm
 • Khoảng cách hàng: 3/8 inch có 105 hàng cỏ/m dài
 • Số mũi khâu/1m dài: 110 mũi khâu
 • Số mũi khâu/1m2= 105×100=16,000mũi khâu/m2
 • Trọng lượng Dtex: 10.000

CỎ NHÂN TẠO SÂN BÓNG

165.000 VNĐ/m2

 • Cao 50mm
 • Sợi cỏ kim cương
 • Có 8 sợi/ cụm cỏ
 • Khoảng cách hàng: 3/8 inch có 105 hàng cỏ/m dài
 • Số mũi khâu/1m dài: 130 mũi khâu
 • Số mũi khâu/1m2= 105×130=13,650mũi khâu/m2
 • Màu sắc: màu cỏ thật, xanh lá cây, xanh tươi
 • Công dụng: Dùng cho sân bóng đá
 • Thời gian khai thác tối đá: 5-6 năm
 • Bảo hành 4 năm
 • Chất lượng: Trung Bình

160.000 VNĐ/m2

 • Cao 50mm
 • Sợi kim cương
 • Có 12 sợi/ cụm cỏ
 • Khoảng cách hàng: 5/8 inch có 63 hàng cỏ/m dài
 • Số mũi khâu/1m dài: 140 mũi khâu
 • Số mũi khâu/1m2= 63x140=8,820mũi khâu/m2
 • Màu sắc: màu cỏ thật, xanh lá cây, xanh tươi
 • Công dụng: Dùng cho sân bóng đá
 • Thời gian khai thác tối đa: 5-6 năm
 • Bảo hành 4 năm

130.000 VNĐ/m2

 • Cao 50mm
 • Sợi cỏ kim cương-sợi đúc
 • Có 8 sợi/ cụm cỏ
 • Khoảng cách hàng: 5/8 inch có 63 hàng cỏ/m dài
 • Số mũi khâu/1m dài: 160 mũi khâu
 • Số mũi khâu/1m2= 63×160=10,080mũi khâu/m2
 • Màu sắc: màu cỏ thật, xanh lá cây, xanh tươi
 • Công dụng: Dùng cho sân bóng đá
 • Thời gian khai thác tối đá: 4-5 năm
 • Bảo hành 4 năm
 • Chất lượng: Trung Bình

180.000 VNĐ/m2

 • Cao 50mm
 • Sợi cỏ có gân
 • Có 8 sợi/ cụm cỏ
 • Khoảng cách hàng: 3/8 inch có 105 hàng cỏ/m dài
 • Số mũi khâu/1m dài: 130 mũi khâu
 • Số mũi khâu/1m2= 105×130=13,650mũi khâu/m2
 • Màu sắc: màu cỏ thật, xanh lá cây, xanh tươi
 • Công dụng: Dùng cho sân bóng đá
 • Thời gian khai thác tối đá: 7-8 năm
 • Bảo hành 5 năm
 • Chất lượng: Tốt

170.000 VNĐ/m2

 • Cao 50mm
 • Sợi cỏ kim cương-sợi đúc-sợi utrasports
 • Có 8 sợi/ cụm cỏ
 • Khoảng cách hàng: 5/8 inch có 63 hàng cỏ/m dài
 • Số mũi khâu/1m dài: 160 mũi khâu
 • Số mũi khâu/1m2= 63×160=10,080mũi khâu/m2
 • Màu sắc: màu cỏ thật, xanh lá cây, xanh tươi
 • Công dụng: Dùng cho sân bóng đá
 • Thời gian khai thác tối đá: 4-5 năm
 • Bảo hành 4 năm
 • Chất lượng: Trung Bình

150.000 VNĐ/m2

 • Cao 50mm
 • Sợi cỏ kim cương-sợi đúc-sợi utrasports
 • Có 8 sợi/ cụm cỏ
 • Khoảng cách hàng: 5/8 inch có 63 hàng cỏ/m dài
 • Số mũi khâu/1m dài: 160 mũi khâu
 • Số mũi khâu/1m2= 63×160=10,080mũi khâu/m2
 • Màu sắc: màu cỏ thật, xanh lá cây, xanh tươi
 • Công dụng: Dùng cho sân bóng đá
 • Thời gian khai thác tối đá: 4-5 năm
 • Bảo hành 4 năm
 • Chất lượng: Trung Bình